Prijs voor huurwoningen in Callantsoog (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Callantsoog, in de provincie Noord Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.362,8
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 13,37
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Callantsoog is gedaald in de voorbije maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 11,87. In de volgende maand, November, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 11,95 por m². In de 2 volgende maanden (December, Januari) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 116 %. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 60 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 12,88, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 7,68 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Callantsoog (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In Oktoberbedraagt de gemiddelde huurprijs€ 1.252. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand November, oplopende tot tot € 1.665. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.458,5 tot € 1.442. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.450,25 tot € 506,5, een daling van 35 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Callantsoog
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
Geen data
Geen data
66
105.766
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen