Prijs voor huurwoningen in Breukelen (Utrecht)

De huurprijzen van woningen in Breukelen, in de provincie Utrecht, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.546,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 14,79
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Breukelen is gedaald in de voorbije maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 16,04. In de volgende maand, December, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 13,44 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 14,74 naar € 14,84 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 14,79 naar een gemiddelde in Maart en April van € 14,78 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Breukelen (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Novemberbedraagt € 2.265.In de volgende maand, December,is er en grote daling te zien tot € 1.417. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 75 %. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 88 %, dalende van € 1.610 tot € 1.420,5 in Maart en April.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 8 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Breukelen, dat zo’n € 1.152 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 8 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Breukelen, is het type "" waarvan de prijs € 1.152 bedraagt, zo’n 8 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.246) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Breukelen
Aantallen gebruikte woningen in Utrecht
€ 1.246
€ 15,63
252
29.938
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen