Prijs voor huurwoningen in Boekel (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Boekel, in de provincie Noord Brabant, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.011,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,05
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Boekel is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 8,8. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 9,08 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 8,94 naar € 8,8 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 106 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 8,87 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 9,42 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Boekel (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs € 947. In Februari blijft die prijs hangen rond € 971. In de 2 volgende maanden (Maart, April)is de prijs gestegen van gemiddeld € 959 in de twee eerste maanden tot € 1.009,5. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 108 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 984,25)en de 2 laatste, Mei y Juni (€ 1.067).

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 18 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Boekel, dat zo’n € 1.268 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 18 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Boekel, is het type "" waarvan de prijs € 1.268 bedraagt, zo’n 18 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.075) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Boekel
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.075
€ 9,24
108
91.074
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen