Prijs voor huurwoningen in Blitterswijck (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Blitterswijck, in de provincie Limburg, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.385,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 8,28
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Blitterswijck is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 8. In de volgende maand, Juni, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 7,69 por m². In de 2 volgende maanden (Juli, Augustus) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 127 %. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 79 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 8,91, en die van de laatste twee maanden September en Oktober, € 7 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Blitterswijck (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Meibedraagt de gemiddelde huurprijs€ 1.031. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Juni, oplopende tot tot € 1.600. De 2 volgende maanden (Juli, Augustus) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 95, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 125 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.279,5 in de laatste 4 maanden en € 1.598 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 46 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Blitterswijck, dat zo’n € 862 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 46 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Blitterswijck, is het type "" waarvan de prijs € 779 bedraagt, zo’n 51 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.598) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Blitterswijck
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.598
€ 7
54
41.236
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen