Prijs voor huurwoningen in Blitterswijck (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Blitterswijck, in de provincie Limburg, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.330,6
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 7,32
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Blitterswijck is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 7. In de volgende maand, December, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot por m². In de 2 volgende maanden (Januari, Februari) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 226 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 121 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 5,71 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 6,89 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Blitterswijck (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Novemberbedraagt € 1.029.In de volgende maand, December,is er en grote daling te zien tot . In de 2 volgende maanden (Januari, Februari)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 514,5 in de twee eerste maanden tot € 1.214, meer bepaald een prijsstijging van 236 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 185 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 864,25 in de laatste 4 maanden en € 1.598 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y April.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 46 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Blitterswijck, dat zo’n € 857 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 46 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Blitterswijck, is het type "" waarvan de prijs € 774 bedraagt, zo’n 52 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.596) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Blitterswijck
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.596
€ 6
44
31.056
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen