Prijs voor huurwoningen in Best (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Best, in de provincie Noord Brabant, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.465,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 12,08
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Best is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 11,67. In de volgende maand, Augustus, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 12,31 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 11,99 naar € 11,46 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 109 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 11,73 per m²), en die van de laatste twee maanden, November en December (€ 12,77 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Best (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Julibedraagt € 1.814.In de volgende maand, Augustus,is er en grote daling te zien tot € 1.481. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 81 %. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 95 %, dalende van € 1.490,5 tot € 1.415 in November en December.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 65 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Best, dat zo’n € 2.425 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 65 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 93 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1 / m²) in Best. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 93 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat betreft de gemiddelde prijs op basis van het woningtype in Best kan men vaststellen dat het type "Eengezinswoning" het duurste is, met een gemiddelde prijs van € 2.425, zo’n 65 % duurder dan het gemiddelde. De duurste prijs komt overeen met het type "Eengezinswoning", zo’n 65 % duurder dan het gemiddelde eerder beschreven.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², is het meest betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 1 / m². Het minst dure type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 1 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische middelen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Best
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.467
€ 13,41
462
72.196
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen