Prijs voor huurwoningen in Bergambacht (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Bergambacht, in de provincie Zuid Holland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 2.288,6
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 15,73
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Bergambacht is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 17,37. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 14,93 por m². In de 2 volgende maanden (December, Januari) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 119 %. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 22 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 17,7, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 3,92 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Bergambacht (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Oktoberbedraagt € 2.517.In de volgende maand, November,is er en grote daling te zien tot € 1.783. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 2.150 tot € 2.213. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 2.181,5 tot € 1.358,5, een daling van 62 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Bergambacht
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
Geen data
Geen data
48
110.038
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen