Prijs voor huurwoningen in Beetsterzwaag (Friesland)

De huurprijzen van woningen in Beetsterzwaag, in de provincie Friesland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 932,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 5,66
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Beetsterzwaag is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 4,26. In de volgende maand (Augustus) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 6,49 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 5,38 naar € 5,62 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 109 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 5,5 per m²), en die van de laatste twee maanden, November en December (€ 6 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Beetsterzwaag (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Juli,bedraagt de gemiddelde prijs € 957. In Augustus blijft die prijs hangen rond € 928. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 942,5 tot € 941. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 941,75 tot een gemiddelde van € 913 tussen November en December.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 22 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Beetsterzwaag, dat zo’n € 1.084 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 22 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Beetsterzwaag, is het type "" waarvan de prijs € 1.084 bedraagt, zo’n 22 % duurder dan het gemiddelde (€ 886) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Beetsterzwaag
Aantallen gebruikte woningen in Friesland
€ 886
€ 6
68
9.062
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen