Prijs voor huurwoningen in Beetsterzwaag (Friesland)

De huurprijzen van woningen in Beetsterzwaag, in de provincie Friesland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 802,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 12,28
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Beetsterzwaag is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n . In de volgende maand (Januari) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot por m². In de 2 volgende maanden (Februari, Maart) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 2147483647 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 191 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 6,28 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 12 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Beetsterzwaag (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Decemberbedraagt de gemiddelde huurprijs. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Januari, oplopende tot tot . In de 2 volgende maanden (Februari, Maart)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van in de twee eerste maanden tot € 803, meer bepaald een prijsstijging van 2147483647 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 200 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 401,5 in de laatste 4 maanden en € 802 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 32 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Beetsterzwaag, dat zo’n € 1.060 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 32 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Beetsterzwaag, is het type "" waarvan de prijs € 1.060 bedraagt, zo’n 32 % duurder dan het gemiddelde (€ 802) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Beetsterzwaag
Aantallen gebruikte woningen in Friesland
€ 802
€ 12
20
7.886
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen