Prijs voor huurwoningen in Barendrecht (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Barendrecht, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.429,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 14,63
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Barendrecht is gestegen in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,74. In de volgende maand, December, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 15 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 14,37 naar € 14,81 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 14,59 naar een gemiddelde in Maart en April van € 14,7 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Barendrecht (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In Novemberbedraagt de gemiddelde huurprijs€ 1.541. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand December, oplopende tot tot € 1.776. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 82 %. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.508,75 tot € 1.271,5, een daling van 84 %.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 21 % goedkoper dan het gemiddelde in Barendrecht van zo’n € 1.199. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.051. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 21 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.304.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 2 / m², het gemiddelde zijnde € 15,03 / m² in Barendrecht. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 13 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 16,05 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Appartement" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 9 % goedkoper dan het gemiddelde in Barendrecht met een prijs van € 1.199. Het volgende type minder dure woningen is "Woning” met een gemiddelde prijs van € 1.804. Het duurste type woning komt overeen met "", zo’n 126 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", met een prijs van zo’n € 1.804.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 1 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 4 / m². Het minst dure type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 4 / m² en daarna "Woning" met een prijs van zo’n € 1 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Barendrecht
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.199
€ 15,03
290
146.464
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen