Prijs voor huurwoningen in Apeldoorn (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Apeldoorn, in de provincie Gelderland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 715,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 12,8
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Apeldoorn is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In September bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,14. In de volgende maand, Oktober, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 14,63 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 80. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 108 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 12,48 per m²), en die van de laatste twee maanden, Januari en Februari (€ 13,44 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Apeldoorn (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, September,bedraagt de gemiddelde prijs € 729. In Oktober blijft die prijs hangen rond € 700. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 714,5 tot € 721,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 718 tot een gemiddelde van € 711,5 tussen Januari en Februari.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 34 % goedkoper dan het gemiddelde in Apeldoorn van zo’n € 691. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 673. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 30 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 897.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 9,23 / m², het gemiddelde zijnde € 14,08 / m² in Apeldoorn. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 62 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 14,91 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Studio" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 30 % goedkoper dan het gemiddelde in Apeldoorn met een prijs van € 691. Het volgende type minder dure woningen is "Eengezinswoning” met een gemiddelde prijs van € 584. Het duurste type woning komt overeen met "Woning", zo’n 35 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Appartement", met een prijs van zo’n € 806.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Eengezinswoning", met een gemiddelde prijs van € 5,03 / m², gevolgd door "Bedrijfspand" aan € 6,94 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Studio" met een prijs van € 21,97 / m² en daarna "Appartement" met een prijs van zo’n € 12,28 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs februari
Gemiddelde prijs per m² februari
Aantallen gebruikte woningen in Apeldoorn
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 691
€ 14,08
4.304
27.002
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen