Prijs voor huurwoningen in Abcoude (Utrecht)

De huurprijzen van woningen in Abcoude, in de provincie Utrecht, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 2.949,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 19,59
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Abcoude is gedaald in de voorbije maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 21,69. In de volgende maand, Januari, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 21,6 por m². De 2 volgende maanden (Februari, Maart) kenmerken zich door een daling van zo’n 88 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 89 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 20,36, en die van de laatste twee maanden April en Mei, € 18,03 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Abcoude (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Decemberbedraagt € 3.895.In de volgende maand, Januari,is er en grote daling te zien tot € 3.230. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 83 %. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 3.262,75 tot € 2.323,5, een daling van 71 %.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 42 % goedkoper dan het gemiddelde in Abcoude van zo’n € 1.683. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.216. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 9 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.454.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Abcoude, is het type "" waarvan de prijs € 1.842 bedraagt, zo’n 9 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.683) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Abcoude
Aantallen gebruikte woningen in Utrecht
€ 1.683
€ 19,87
198
27.962
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen