Prijs voor huurwoningen in 's-hertogenbosch (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in 's-hertogenbosch, in de provincie Noord Brabant, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.373,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 18,2
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in 's-hertogenbosch is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 18,37. In de volgende maand, December, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 17,82 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 18,09 naar € 17,91 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 18 naar een gemiddelde in Maart en April van € 18,61 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in 's-hertogenbosch (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.365. In December blijft die prijs hangen rond € 1.331. In de 2 volgende maanden (Januari, Februari)is de prijs gestegen van gemiddeld € 1.348 in de twee eerste maanden tot € 1.454,5. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 94 %, dalende van € 1.401,25 tot € 1.317 in Maart en April.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 23 % goedkoper dan het gemiddelde in 's-hertogenbosch van zo’n € 1.261. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.200. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 15 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.370.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 12,98 / m², het gemiddelde zijnde € 18,63 / m² in 's-hertogenbosch. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 43 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 20,18 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Studio" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 55 % goedkoper dan het gemiddelde in 's-hertogenbosch met een prijs van € 1.261. Het volgende type minder dure woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 1.298. Het duurste type woning komt overeen met "Eengezinswoning", zo’n 51 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Benedenwoning", met een prijs van zo’n € 1.570.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Benedenwoning", met een gemiddelde prijs van € 7 / m², gevolgd door "Bovenwoning" aan € 10 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Studio" met een prijs van € 22,51 / m² en daarna "Woning" met een prijs van zo’n € 20,13 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in 's-hertogenbosch
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.261
€ 18,63
2.434
52.640
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen