Prijs voor huurwoningen in 's-hertogenbosch (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in 's-hertogenbosch, in de provincie Noord Brabant, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.129,4
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 15,89
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in 's-hertogenbosch is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Februari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 16,73. In de volgende maand, Maart, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot por m². In de 2 volgende maanden (April, Mei) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 190 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 127 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 12,15 per m²), en die van de laatste twee maanden, Juni en Juli (€ 15,44 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in 's-hertogenbosch (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Februaribedraagt € 1.147.In de volgende maand, Maart,is er en grote daling te zien tot . In de 2 volgende maanden (April, Mei)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 573,5 in de twee eerste maanden tot € 1.122,5, meer bepaald een prijsstijging van 196 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 133 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 848 in de laatste 4 maanden en € 1.127,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juli.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 28 % goedkoper dan het gemiddelde in 's-hertogenbosch van zo’n € 1.130. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.066. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 29 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.237.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 13,17 / m², het gemiddelde zijnde € 15,16 / m² in 's-hertogenbosch. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 34 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 17,52 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Hoekwoning" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 1 % goedkoper dan het gemiddelde in 's-hertogenbosch met een prijs van € 1.130. Het volgende type minder dure woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 1.162. Het duurste type woning komt overeen met "Tussenwoning", zo’n 28 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Vrijstaande Woning", met een prijs van zo’n € 1.339.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Tussenwoning", met een gemiddelde prijs van € 11,4 / m², gevolgd door "Vrijstaande Woning" aan € 11,45 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 16,53 / m² en daarna "Woning" met een prijs van zo’n € 15,95 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Gemiddelde prijs per m² juli
Aantallen gebruikte woningen in 's-hertogenbosch
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.130
€ 15,16
5.802
41.914
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen