Prijs voor huurwoningen in 's-hertogenbosch (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in 's-hertogenbosch, in de provincie Noord Brabant, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.062,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 17,48
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in 's-hertogenbosch is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 17,3. In de volgende maand, December, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 17,07 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 17,18 naar € 17,83 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 17,51 naar een gemiddelde in Maart en April van € 17,42 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in 's-hertogenbosch (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.060. In December blijft die prijs hangen rond € 1.098. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.079 tot € 1.045,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.062,25 tot een gemiddelde van € 1.062 tussen Maart en April.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 23 % goedkoper dan het gemiddelde in 's-hertogenbosch van zo’n € 1.022. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.082. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 24 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.219.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 11,9 / m², het gemiddelde zijnde € 18,02 / m² in 's-hertogenbosch. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 25 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 17,66 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Studio" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 27 % goedkoper dan het gemiddelde in 's-hertogenbosch met een prijs van € 1.022. Het volgende type minder dure woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 1.087. Het duurste type woning komt overeen met "Bovenwoning", zo’n 94 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", met een prijs van zo’n € 1.233.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Eengezinswoning", met een gemiddelde prijs van € 11,49 / m², gevolgd door "Woning" aan € 13,79 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Bovenwoning" met een prijs van € 24 / m² en daarna "Studio" met een prijs van zo’n € 21,63 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in 's-hertogenbosch
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.022
€ 18,02
5.238
66.096
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen