Prijs voor huurwoningen in 's-gravenhage (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in 's-gravenhage, in de provincie Zuid Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.395
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 17,64
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in 's-gravenhage is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 17,4. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 17,76 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 17,58 naar € 17,02 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 106 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 17,3 per m²), en die van de laatste twee maanden, Augustus en September (€ 18,33 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in 's-gravenhage (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Aprilbedraagt € 1.486. In Mei kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.369. De 2 volgende maanden (Juni, Juli) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 91, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 107 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 1.361,25)en de 2 laatste, Augustus y September (€ 1.462,5).

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 32 % goedkoper dan het gemiddelde in 's-gravenhage van zo’n € 1.480. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.177. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 28 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.592.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 15,97 / m², het gemiddelde zijnde € 18,54 / m² in 's-gravenhage. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 12 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 20,14 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Studio" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 38 % goedkoper dan het gemiddelde in 's-gravenhage met een prijs van € 1.480. Het volgende type minder dure woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 1.549. Het duurste type woning komt overeen met "Benedenwoning", zo’n 20 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", met een prijs van zo’n € 1.671.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 17,13 / m², gevolgd door "Bedrijfspand" aan € 17,72 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Studio" met een prijs van € 24,13 / m² en daarna "Benedenwoning" met een prijs van zo’n € 19,41 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in 's-gravenhage
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.480
€ 18,54
32.098
178.174
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen